Асортиман

Ракија је јако алкохолно пиће које се добија дестилацијом ферментисаног воћа или грожђа.

Производња ракије се укратко одвија на следећи начин: након сазревања, сировина се откупљује од проверених добављача из региона, мери јој се садржај суве материје и смешта се у пластичним бурадима где се одвија процес контролисане ферментације. Након завршетка овог процеса отпочиње се са првом дестилацијом, тј. производњом тзв. меке ракије са просечном јачином од 25-30 степени. У наредној фази се врши редестилација или тзв. препек ракије где се добија готов производ просечне јачине 50 степени. Готов дестилат се смешта у дрвеним бурадима (храстовим и багремовим) где се врши процес одлежавања који траје минимум 8 недеља. Цео процес производње се одвија уз стручни надзор овлашћеног технолога са којим имамо закључен „Уговор о стручној сарадњи“ у складу са Законом о ракији. Након сазревања, узорци ракије се носе у Институт за виноградарство и винарство у Нишу или Високу пољопривредну школу у Прокупљу са којима годинама успешно сарадјујемо и тамо се ради комплетна анализа готовог производа. Целокупан процес производње одвија се у HACCP систему уз детаљну контролу критичних тачака.

Производња врхунске ракије је уметност која балансира измедју захтева да се из издвојеног алкохола уклоне непожељне супстанце, а да се сачувају пожељне ароме и најлепше карактеристике воћа.

Воћна ракија од шљива „ЗЛАТНА ЛУЛА“ је шљивовица врхунског квалитета, укуса и ароме. Златне је боје, добијена од првокласних плодова више сорти шљива (пожегача, стенли, чачанска родна) обраних у пуној зрелости.

Воћна ракија од јабука „ЗЛАТНА ЛУЛА“ је ракија одличног квалитета, укуса и мириса, добијена мешањем више сорти јабука где преовладавају Златни делишес и Црвени делишес, а у мањем проценту Ајдаред и Грени смит. Ракија је лепе бледожуте боје.

Ракија од грожђа „ЗЛАТНА ЛУЛА“ је лозова ракија беле боје, префињеног укуса и ароме. Добијена је дестилацијом неоцедјеног ферментисаног кљука грожђа приносне винове лозе Франковка и једна је од ретких лозових ракија у Јужној Србији.